Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@cerebrumcognita.pl w dokumencie o rozszerzeniu “*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz “*.pdf” do dnia 3 listopada 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „III CC, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 minut.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@cerebrumcognita.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?
Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i wynikające następstwa poster naukowe należy przygotować w formie elektronicznej, w języku polskim, zalecamy poziomą orientację posteru lub rozbicie go na 2-4 slajdy w formie prezentacji. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Elektroniczne wersje posterów należy przesłać elektronicznie organizatorom na adres mailowy kontakt@cerebrumcognita.pl do 5 listopada 2020 r.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres kontakt@cerebrumcognita.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Osoby uczestniczące zdalnie, będą miały możliwości wysłuchania na żywo wszystkich wystąpień podczas Konferencji. Wygłoszenia swojej pray będą mogli dokonać za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia.

Platforma MyOwnConference pozwoli na:
• uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, telefon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego lub laptopa),
• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie;
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• zadanie pytania bezpośrednio do Prelegenta w formie wiadomości prywatnej,
• obecność i wsparcie ciągłe Organizatorów Konferencji w trakcie wystąpienia danego Prelegenta,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:
• posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
• wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa,

Rekomendacje:
• korzystanie z przeglądarki Google Chrome,
• minimalna prędkość łącza internetowego od 1 MB/sek.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dla osób uczestniczących zdalnie zorganizujemy testy techniczne. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Facebook