Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB
Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Katedra Logiki, Kognitywistyki i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Ewa Baum
Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr Paweł Fortuna
Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Justyna Herda
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Paweł Stróżak
Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Rafał Wawer
Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook