15 listopada 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa Cerebrum Cognita. W wydarzeniu wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących 9 jednostek naukowych w Polsce. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele portali internetowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Piotra Gizy, prof. UMCS (Katedra Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt. Znak i poznanie w automatycznym odkryciu naukowym: Czy komputery są jedynie specjalnym rodzajem znaków? Drugim Gościem Honorowym Konferencji był prof. dr hab. Piotr Francuz (Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), który przedstawił temat pt. Co dokładnie masz na myśli, kiedy mówisz, że ten obraz jest piękny?

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję przedstawić wyniki swoich prac oraz przedyskutować w gronie fachowców zagadnienia z zakresu neuronauk, psychologii poznawczej, filozofii umysłu i języka, neuropsychologii oraz sztucznej inteligencji.

Arrow
Arrow
Slider

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS, (Katedra Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Artur Koterski, prof. UMCS, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Ewa Baum, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
dr Paweł Stróżak, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr Anna Tomaszewska, Zakład Historii Filozofii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński,
dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Andrzej Zykubek, Katedra Filozofii Nauk Przyrodniczych, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy mojapsychologia.pl,
• Portal internetowy neuropsychologia.pl,
• Magazyn psychologiczny „Charaktery.

Facebook