6 listopada 2020 r. online odbyła się III Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa Cerebrum Cognita. W wydarzeniu wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzyły wykłady plenarne Gości Honorowych:

 • dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB– Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Katedra Logiki, Kognitywistyki i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Umysł i artefakty. O rozszerzonych i hybrydowych systemach poznawczych

 • dr Paweł Fortuna– Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: Antropocentryzm jako konstrukt psychologiczny

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Trzecia edycja Konferencji była okazją do refleksji nad zagadnieniami z zakresu neuronauk, psychologii poznawczej, filozofii umysłu i języka, neuropsychologii oraz sztucznej inteligencji. Uczestnicy Konferencji mieli okazję do przedstawienia swoich prac przeglądowych i badawczych, a także wysłuchania wystąpień Gości Honorowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS,Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB,Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Katedra Logiki, Kognitywistyki i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Ewa Baum, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Paweł Fortuna, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Justyna Herda, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Paweł Stróżak,Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Rafał Wawer, Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Wydawnictwo TYGIEL.

Patronat Medialny:

Facebook