II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa
„Cerebrum Cognita”

Lublin, 15 listopada 2019 r.

Harmonogram konferencji

• do udziału zapraszamy:
– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– kognitywistów, psychologów, biologów, pasjonatów logiki i epistemologii, antropologów, humanistów i
innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych,
• ciekawe wykłady zaproszonych Gości,
• możliwość prezentacji własnych badań i rozważań poprzez wystąpienia ustne lub/i udział w dyskusji,
• możliwość publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Procesy poznawcze, procesy podejmowania decyzji, przebieg procesu myślenia, sztuczna inteligencja, czy też komunikacja od zawsze stanowiły interdyscyplinarne wyzwanie naukowe. Wzmożona aktywność pasjonatów nauk kognitywnych oraz wzrost zainteresowania naukami o poznaniu skłoniły nas do organizacji Konferencji, która będzie podejmowała tematykę z zakresu kognitywistyki. Szeroko omawiane badania kognitywne odnoszące się do pojęcia poznania: czym jest, jak działa i do czego służy, zachęcają do przeprowadzenia głębszych analiz przez przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, między innymi psychologów, biologów czy filozofów. Wierzymy, że to wydarzenie spełni stawiane przed nim oczekiwania i tym samym przyczyni się do uzyskania odpowiedzi na nurtujące i trudne pytania.

Celem Wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk kognitywnych, neurobiologii, neuropsychologii, sztucznej inteligencji, logiki i filozofii umysłu, prezentacja wyników badań oraz integracja środowiska naukowego i promocja wiedzy. Rozwój tej dziedziny nauki budzi wiele pytań wśród społeczeństwa, ale również skłania do pochylenia się nad problematyką, prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów tematyki, którzy chcą zaprezentować własne wyniki badań uzyskane w ramach prac dyplomowych, doktorskich i przeglądowych. Podczas wydarzenia będziemy poruszać się wokół zagadnień z obszaru neuronauk, psychologii poznawczej, filozofii umysłu i języka, neuropsychologii oraz sztucznej inteligencji.


Goścćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS – Katedra Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Znak i poznanie w automatycznym odkryciu naukowym: Czy komputery są jedynie specjalnym rodzajem znaków?

prof. dr hab. Piotr Francuz – Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tytuł wystąpienia: Co dokładnie masz na myśli, kiedy mówisz, że ten obraz jest piękny?

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

 
 

Facebook